Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Compagnonsveld
De grote herinrichting van het Compagnonsveld en omgeving heeft plaatsgevonden van januari 2009 tot en met september 2010.
Na aankoop van 200 hectare grond grenzend aan het Fochtelooërveen is dit mogelijk geworden.
De werkzaamheden hadden betrekking op de natuur, recreatie, cultuurhistorie, waterbeheersing en de landbouw.
 
Hieronder zal ik een aantal foto's per paar plaatsen die gemaakt zijn tussen februari 2009 en oktober 2010. Per paar zijn de foto's op praktisch dezelfde standplaats gemaakt.
Dat de resultaten zo verbluffend zouden zijn is verbazend, ziet U zelf. Mocht U daarna nog willen zien en lezen wat er in deze tussenliggende periode is gebeurd, kunt U altijd nog verder naar beneden de pagina bekijken.
 
Gestremd fietspad Nieuw fietspad
Abrupt einde fietspad Einde fietspad
Fietspad richting uitkijktoren
Voor de recreanten is dit toch een belangrijk iets geweest, het nieuwe fietspad richting de uitkijktoren. Vanwege het broedseizoen heeft het even stilgelegen, maar het is helemaal goed gekomen. Inmiddels een druk bezocht fietspad door het Compagnonveld wat er schitterend uitziet mede door de verhoging van de waterstand.
Over het veerooster is het fietspad verder te volgen richting de uitkijktoren.


Naast oude fietspad Compagnonsveld oude fietspad
Langs het Compagnonsveld liep een fietspad en een pad voor werktuigen. Het fietspad is verlegd en loopt nu dus door het Compagnonsveld heen. Door afgraving, dempen van sloten en de verhoogde waterstand zal het hoogveengebied minder snel verdrogen en tevens als waterbuffer dienst doen. Om het veld heen zijn kades aangelegd zodat er geen overlast ontstaat bij hoge waterstand. 
Compagnonsveld Compagnonsveld
 

Kale slootrand Volgegroeide slootrand
Zo kaal als het was, zo vol staat het nu.


Kale uitgebaggerde sloot Volgegroeide sloot
De uitgebaggerde en vergrootte sloten zijn in een enorm tempo dichtgegroeid.


Slootkant met Berk Slootkant met Berk Slootkant met Berk in de winter

Ook hier is het duidelijk zo snel de natuur zijn weg kan vinden. Het dichtgroeien van de sloot en het bomenopschot gaat hier razendsnel. Deze laatste foto is enkele maanden na de tweede foto gemaakt, nu niet dichtgegroeid, maar dichtgevroren.


Onverhard fietspad Verhard fietspad
Het verharde fietspad langs de kanoroute ligt er schitterend bij en wordt veelvuldig gebruikt.  


Bruggetje EN dam Bruggetje ZONDER dam
Niet handig een dam en bruggetje voor de kanoërs. Ook hier is het helemaal goedgekomen en kan het bruggetje gebruikt worden door de wandelaars en de kano kan, nu de dam weg is, ook gewoon de route vervolgen zonder te "klûnen".


Kanoroute langs fietspad Opstapplaats kano
Deze foto is genomen vanaf de parkeerplaats aan de Meester Lokstraat in Ravenswoud. U kunt vanuit hier wandelen, fietsen, de uitkijktoren of het nieuwe uitzichtpunt over de polder bezoeken, of de kano tewaterlaten


Achter de uitkijktoren Achter de toren
Deze rigoreuze kaalkap heeft veel commentaar gekregen, maar het resultaat mag er zijn. De Compagnonsbossen hebben het authentieke beeld van voorheen weer terug. De vroegere lanen zijn hersteld en waar nodig is nieuwe aanplant aangebracht. De wijken zijn geschoond en ook weer herkenbaar als het "oude" wijkenpatroon.
Waar wijken elkaar kruisen op de wandelroute zijn bruggetjes aangelegd met een historisch karakter.
Ook in de bossen is de waterstand verhoogd om verdroging van dit prachtige bos tegen te gaan.

 
Een overzicht van de werkzaamheden in de eerste module staat hieronder.

Compagnonsveld: grondwerk; kleine kunstwerken; aanleg verhard fietspad; wandelroute. Het verharde fietspad is door de wet- en regelgeving nog niet zeker wanneer het in gebruik genomen kan worden, misschien voor het hoogseizoen, anders in het najaar 2010.

Compagnonsbossen: herstel lanen en wijken; bomen verdwijnen; plaatselijk komen nieuwe laanbomen; uitkijkplatform van drie en een halve meter hoog aan de kop van de Zevende Wijk met zicht over de polder van Ravenswoud, deze zal 2011 gereed zijn.

Baggerwerk: uitbaggeren van de Eerste-, Derde-, Vierde, gedeelte Achtste- en de Tiende Wijk.

Wandel-, fiets- en kanoroutes: uitbreiding, verbetering en nieuwe wandel-, fiets- en kanoroutes; waar routes kruisen komen historische bruggetjes; overstapplaatsen voor kanoërs; Eerste Wijk betonverharding fietspad; tussen Compagnonsweg (Ravenswoud) en de Menneweg (grens Appelscha-Smilde) fietspad; tussen Smilde en Ravenswoud een fietspad, gereed in 2011.

Fochtelooërveenweg: gedeeltelijke verwijdering asfalt; verhoging van de weg; klinkerweg.

April 2010
Fietspad Ravenswoud-Veenhuizen vertraging

Het fietspad verharden met beton tussen Ravenswoud en Veenhuizen loopt vertraging op door verschillende omstandigheden.
Fietspad Ravenswoud_Veenhuizen onverhard
Het weer speelde hierin een grote rol. De laatste maanden van 2009 was er teveel hemelwater waardoor het verharden van het fietspad noodgedwongen moest worden uitgesteld. Meteen daarna is het de langdurige winter geweest die roet in het eten gooide. Hierdoor heeft dit een enorme vertraging opgelopen. Binnenkort zal het werk hervat kunnen worden.
Maar ook zal een deel van het fietspad verharden niet door kunnen gaan omdat er met een grondeigenaar geen overeensteming is bereikt. Misschien dat hierdoor een stuk van het dorp moet worden doorkruist met fietsen.

Kanoroute
Deze loopt voorspoedig en is momenteel in de afrondingsfase. De steigers komen onder andere in de polder van Ravenswoud en bij het dorpshuis in Ravenswoud.
Als de kanoroute klaar is zullen de kanoërs wel enkele keren moeten klúnen, maar daarvoor ga je naar Friesland ... 
De route zal enkele kilometers lang worden.
Brugje ten behoeve van kanoërs Kanoroute gezien vanaf het brugje


Brugje naar uitkijktoren
Het mooie boogbrugje op het wandelpad door het Compagnonsbos naar de uitkijktoren is vervangen.
Deze brug is toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en bolderwagens.


Nieuwe brug naar de uitkijktoren
 Oude brug naar de uitkijktoren

Verhard fietspad door het Compagnonsveld
Door de wet- en regelgeving alsook het broedseizoen liggen de werkzaamheden van het betonnen fietspad tijdelijk stil. De hoop is dat er toch toestemming komt om het af te maken zodat er in het hoogseizoen gebruik gemaakt kan worden van dit pad. Anders zal het pas later in het seizoen afkomen.
Gestremd
Fietspad niet klaar Einde fietspad_voorlopigMaart 2010
Kaalkap tegenover de informatieruimte; wegversmalling Fochtelooërveen; Compagnonsveld; kanoroute; sluisje
buitengebied

Kaalkap tegenover de informatieruimte
Veel werkzaamheden kunnen gedaan worden dankzij giften van Europese fondsen, Nederlandse fondsen, provincies, loterijen, subsidies enzovoort.
Zo ook bij het maken van ruimte ten koste van de bomen ten behoeve van het hoogveengebied.
De bomen schieten de grond uit en het hoogveen moet geen bos worden. Daarbij vragen de bomen enorm veel water en dat bevordert de groei van de Veenmossen niet.
Subsidies werden gegeven om alle bomen tegenover, onder andere, de informatieruimte van Natuurmonumenten te verwijderen. 
Het ziet er erg kaal uit, maar met de bedoeling om de groei van Veenmossen te stimuleren maakt het begrijpelijker.
Dit gebied blijft overigens NIET toegankelijk voor bezoekers. Alleen voor excursies wordt dit gebruikt in overleg met de boswachters.
Voor de kaalkap Na de kaalkap


Wegversmalling Fochtelooërveen

 walbeschoeiing  walbeschoeiing
Langs de versmalde weg Fochtelooërveen zijn ze de puntjes op de i aan het zetten. De walbeschoeiing ziet er prima uit, over een tijdje is er niets meer te zien van de werkzaamheden en kan de natuur z'n gang weer gaan. 
 walbeschoeiing

Compagnonsveld
 Compagnonsveld
Het Compagnonsveld is duidelijk natter dan voorheen. Helemaal klaar is het nog niet, maar het begint nu al erg mooi te worden.

Kanoroute
Langs het Compagnonsbos zijn wijken uitgebaggerd en bomen waar nodig verwijderd onder andere ten behoeve van de kanoroute. Het brugje is zover, nu nog lastig om er onderdoor te gaan ...
 brugje over kanoroute
kanoroute

Sluisje buitengebied
In de buitengebieden is het ook belangrijk om de waterhuishouding op peil te brengen of te houden. 
Daardoor zijn ook her en der sluisjes aan te treffen.
 sluisje buitengebied


Winter 2009-2010
Het mag duidelijk zijn dat de sneeuw en bevroren grond het onmogelijk maakt om nu verder te gaan ... winterstop!
winterstop winterstop


Najaar 2009
Wegversmalling Fochtelooërveen

Klaarmaken voor de klinkers Faunapassage onder de wegversmalling
De weg gelegen tussen en nabij het veen heet simpelweg: Fochtelooërveen.
Deze weg heeft over een groot deel al jaren een wegversmalling.
Bij deze fase van de herinrichting behoort ook het verder versmallen van deze weg.
Het asfalt is verwijderd, de weg is gedeeltelijk opgehoogd en zijn er klinkers ingekomen.
Ook een duiker en een grote faunapassage is deze weg rijk geworden.
Wegversmalling met faunapassage
Klaar voor gebruik
Aan de zijkant van de weg zijn passeerstroken gemaakt. Tot op heden worden die helaas regelmatig gebruikt als parkeerplaats en maakt het voor andere weggebruikers onmogelijk om te passeren.

 Eerste helft 2009
Compagnonsveld

Graafmachines in actie Afgraving

Compagnonsbossen
Bij de wijken (sloten) zullen veel bomen gaan verdwijnen. Niet de bomen die een speciale waarde hebben of de bomen waarin bijzondere dieren een permanent plekje hebben gevonden.
Bomenkap

Snoeiwerk
Dat de wijken geschoond gaan worden is nodig omdat ze compleet dichtgegroeid zijn.

Er zullen enkele kanoroutes komen zodra de wijken toegankelijk geworden zijn. De historische bruggetjes die gaan komen zullen het beeld compleet maken.
De fietspaden zullen her en der aangepakt, afgesloten en/of vernieuwd worden. Een compleet nieuw fietspad gaat er komen van Smilde naar Ravenswoud.
Het zal de eerste jaren een ander, kaal, beeld geven. Uiteindelijk, na enkele jaren, zal het beeld wat nu alleen nog op papier bestaat werkelijkheid geworden zijn.

Compagnonsveld
Dagelijks is een opzichter aanwezig ...
Opzichter

Pauze Actie in het veld

Hieronder enkele foto's ter vergelijking. De werkzaamheden in het najaar geven een sombere kijk op het geheel, maar in het voorjaar 2009 ziet het er allemaal een stuk beter uit.
Najaar, sloot langs de weg Voorjaar, sloot langs de weg
Najaar Voorjaar


Compagnonsbos

Bomenkap opschonen wijken

De meeste werkzaamheden van de eerste fase zijn inmiddels gedaan; de nieuw gegraven sloten; opschonen van de wijken; het Compagnonsveld ver klaar; paden weer lanen van gemaakt etc.
De overlast was minimaal ondanks het werk wat verzet is.
De werkzaamheden liggen vanaf half maart tot en met halverwege juli 2009 stil in verband met het broedseizoen.
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact