Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Plattegronden
Vanuit het informatiecentrum
Vanuit centraal gelegen parkeerplaats
Vanuit Compagnonsbos
Kanoroute
Wandelweer... of nog even wachten?
Horeca
Kanoroute
De kanoroute door onder andere het Compagnonsbos aan de rand van het Fochtelooërveen is de moeite waard.
De kano-te-water-lating is op meerdere plaatsen mogelijk. De meest gebruikte plaats is bij de parkeerplaats van de Meester Lokstraat bij Pc, zie plattegronden.
Een andere mogelijkheid is bij het dorpshuis van Ravenswoud.
Er zijn drie klûnplaatsen op de route en U passeert meerdere keren een duiker.
De route is, in tegenstelling tot de 5,5 kilometer wat het bord aangeeft, 8,2 kilometer!
Routekaart Fochtelooerveen origineel
De kaart zoals afgebeeld op de officiële panelen.
Hierop staan de wandel- fiets- en kanoroutes voor het deel Compagnonsveld en Compagnonsbos.
Dit is ook een onderdeel van het Fochtelooërveen.
Helaas maakt de kanoroute een abrupt einde (bij de P bij de Compagnonsweg). Hierdoor lijkt het of de kanoroute weer een stuk terug gevaren moet worden. Ook staan er enkele wijken niet op die er wel zijn.
Het kaartje hieronder geeft het juiste aan.
Aangepaste routekaar Fochtelooerveen
De gele stippen zijn de klûnplaatsen waarvoor U uiteraard naar Friesland komt.
De twee gele stippen dicht bij elkaar, daar kan de kano ook zo'n 100 meter gedragen worden naar het volgende vaarwater.
De felgekleurde blauwe lijn is het verlengde van vaarwater wat niet op het originele bord staat afgebeeld. 
Loopbrug kanoroute Ravenswoud Brug wandelroute Compagnonsbos_polder Ravenswoud
Enkele brugjes waar U onderdoor vaart. Deze brugjes maken deel uit van de wandelroute in en om het Compagnonsbos. 

Een van de duikers
Eén van de meerdere duikers die U tegenkomt. Hier is voor gekozen met de aanleg van de kanoroute in plaats van een nieuwe klûnplaats.

Stukje in de kanoroute Ravenswoud Stuw in kanoroute en klunplaats
Een stukje van de route onderweg naar een klûnplaats bij een stuw en brugje voor wandelaars en fietsers.

Richting brugje Ravenswoud_kanoroute Brugje Ravenswoud_kanoroute
Richting het brugje van Ravenswoud wat net in de bebouwde kom ligt. Zodra U deze passeert bent U onderweg naar Appelscha.

 Kanoroute Ravenswoud_richting Appelscha
Het is een paar kilometer verder kanoën naar Appelscha. Daar zult U dan 100 meter met de kano op de nek naar de Compagnonsvaart moeten om nog verder te kunnen gaan, ook richting Oosterwolde. U kunt dan nog tweemaal de kano uit het water halen om de sluizen te passeren. Door de lage ligging geen probleem.

Stukje kanoroute Ravenswoud Stukje kanoroute Fochtelooerveen
Onderdeel van de route. Met warme, broeierige dagen is een anti-muggenstick geen overbodig onderdeel van het kanoën.

Aanlegsteiger kanoroute Ravenswoud Uitkijkpunt polder Ravenswoud
De aanlegsteiger, tevens overstapplaats, bij het uitkijkpunt van de polder van Ravenswoud. Zie verder bij uitkijkpunt voor meer informatie.

Kanoroute Ravenswoud_Compagnonsbos_Fochtelooerveen
Tussen het Compagnonsbos kanoën, prachtig!De kanoroute valt niet onder de verantwoording van Natuurmonumenten. Wel hebben zij hun medewerking verleend om het mogelijk te maken. De verantwoording ligt grotendeels bij de gemeente Ooststellingwerf.

Einde kanotocht ...

Einde vaartochtje_stil leven
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact